Design

Lohjan monitoimikeskus – yhdistyksen visuaalisen ilmeen uudistus

Miten tiivistää yhdistyksen arvopohjainen toiminta sen visuaaliseen ilmeeseen? Millainen yhdistyksen verkkosivujen design edistää asiakkaan kokemusta ja vuorovaikutusta? Miten osallistaa asiakas graafiseen suunnittelutyöhön? Lue alta, miten yhdistyksen kokonaisvaltainen visuaalisen ilmeen uudistus toteutettiin Lohjan monitoimikeskukselle.

Lohjan monitoimikeskuksen toimintaa ohjaavat humaanit arvot: yhdenvertaisuus, vastuullisuus ja ihmisläheisyys. Vuonna 1997 perustettu yhdistys edistää työllistymistä, kotoutumista ja monikulttuurisia kohtaamisia tarjoamalla toimintaa maahanmuuttajille ja kaikille monikulttuurisuudesta kiinnostuneille.

Visuaalisen suunnittelun lähtökohdat

Lohjan monitoimikeskuksen tavoite on järjestää osallisuutta ja sosiaalisia verkostoja vahvistavaa matalan kynnyksen toimintaa. Yhdistys tukee Suomeen kotoutumista sekä monikulttuurisia kohtaamisia ja niinpä monitoimikeskus onkin ollut monen elämässä tärkeä linkittäjä niin arkeen kuin uusiin suuntiinkin. Toiminnalla on luotu arvokkaita yhteyksiä sekä saatettu yhteen erilaisista lähtökohdista tulevia ihmisiä.

Jotta yhdistyksen merkityksellinen toiminta saisi ansaitsemansa näkyvyyden ja se olisi kaikkien kohderyhmien helposti löydettävissä, tulee monitoimikeskuksen erottua edukseen kaikissa kanavissa ja vaihtelevissa formaateissa. Yhdistyksen visuaalisen ilmeen tulee kuvata sen arvoja, toimintaperiaatteita sekä tavoitteita.

Perusteellinen palvelu, toimiva design

Uudistus aloitettiin tutustumiskäynnillä monitoimikeskukseen ja perinpohjaisilla keskusteluilla yhdistysen toiminnan arvoista. Työn edetessä sekä ratkaisuiden hahmottuessa palaveerattiin lisää designia testaten ja asiakkaan näkemyksiä kuunnellen.

Tähän työskentelytapaan nojaten Maenen oli mahdollista rakentaa luovalla tavalla väreihin, muotoihin ja typografiaan puhutteleva visuaalinen kokonaisuus, johon kuului:

  • visuaalinen ilme: tunnus, brändivärit ja typografia
  • Powerpoint-presentaatiopohja
  • asiakirjapohjat
  • julistepohjat
  • käyntikortit
  • roll up
  • ikkunateippaukset

Verkkosivu-uudistus

Uusi ilme tuli ensimmäisenä näkyviin yhdistyksen verkkosivuilla. Suunnittelussa painoarvoa annettiin erityisesti kohderyhmälähtöisyydelle. Sisältö jäsenneltiin niin, että sivustolla kävijät löytävät nopeasti
haluamansa ja sivustolle asetetut tavoitteet toteutuvat.

Näppärä navigaatio selkeyttää sivuston toimintalogiikan: sen avulla tärkeimmät tiedot, kuten yhteystiedot sekä työllistämiseen ja tapahtumiin liittyvät alasivut, on helppo löytää. Koska Lohjan monitoimikeskus tiedottaa ja julkaisee aktiivisesti sosiaalisessa mediassa, todettiin some-seinä erinomaiseksi työkaluksi pitämään sivuston sisältöä ajantasaisena. Kaikki edellä mainitut seikat nostettiin esiin WordPress-julkaisujärjestelmän avulla.

Onnistunut suunnitteluprojekti

Lohjan monitoimikeskuksen kattava ilmeuudistus oli erinomainen esimerkki siitä, millaisista aineksista suunnitteluprojekti Maenen tapaan valmistetaan. Projekti osoitti jälleen, kuinka luovuus, yhteistyö, vuorovaikutus ja ammattitaito, mausteina toimivat konstailemattomuus, selkeys ja aito innostus asiakkaan auttamiseen.

Katso verkkosivut:
lohjanmonitoimikeskus.fi

Ota yhteyttä
Maene Aleksi Manninen Aleksi Manninen
Designer, producer
hello@maene.fi