Design

Apollonia- ja Hammaslääkäripäivät-verkkosivustot

Suomen hammaslääkäriliitto Apollonia tukee hammaslääketieteellistä tutkimusta, täydennyskoulutusta ja tuottaa tieteellisiä artikkeleita, uutisia ja muuta tutkimustietoa. Järjestö järjestää lisäksi Hammaslääkäripäivät, joka on maamme suurin vuosittainen hammaslääketieteen näyttely- ja kongressitapahtuma.

Vuoden 2017 lopulla aloitettiin hanke, jonka päämääränä oli modernisoida Apollonian ja Hammaslääkäripäivien sivustodesign, parantaa kurssien löydettävyyttä ja helpottaa ylläpitoa. Laajan tutustumisvaiheen jälkeen havaitsimme, että uudistus onnistuu WordPressiä hyödyntäen, kun ylläpitoa laajennetaan riittävästi.

Verkkosivuston tärkein sisältö – kurssitarjonta saataville

Apollonian laaja kurssitarjonta ylläpidetään omalla järjestelmällä, joten lähtökohtana oli saada tiedot automaattisesti uusille sivuille. Toteutimme tähän ratkaisun, jossa tapahtumatiedot luetaan XML-tiedostosta automaattisesti ja vain olennaiset näytetään julkisella sivustolla. Tietojen perustella luodaan automaattisesti sisältöartikkeleita, jolloin ne ovat loogisesti selailtavissa ja haettavissa. Sivustolle tuodaan automaattisesti artikkelisisältöä myös Hammaslääkärilehdestä, ja näidenkin tuonnin sivusto hoitaa ajastetusti ja omatoimisesti.

Automaattisen sisällönluonnin haasteena oli ainakin jonkinasteisen visuaalisuuden mukana pito. Aloitin miettimällä typografista tyyliä – tavoitteeni oli luoda visuaalinen säännöstö, jonka perusteella kymmenien kurssien tai artikkelien listaukset näyttäisivät kiinnostavilta automaattisesti luotuina. Tämä vaihtoehto osoittautui kuitenkin liian vaikeaksi. Monesti kurssien nimet ovat erittäin pitkiä, eikä otsikoita voinut pelkän estetiikan nimissä voi mennä pätkimään automaattisesti, koska testit osoittivat, että olennaista tietoa saattaa erittäin helposti jäädä piiloon.

Tarvittiin yksinkertaisempi ratkaisu, ja lopullinen ilme syntyi kaikkea ylimääräistä karsimalla ja pitämällä kurssitarjonta keskiössä, kuitenkin järjestön graafista ohjeistusta noudattaen. Listauksia elävöitetään värillisillä nostolaatikoilla ja typografia on hillityn tarkoituksenmukainen.

Ilmettä Hammaslääkäripäiville

Hammaslääkäripäivät-tunnus

Perinpohjaisuudestaan ja kattavuudestaan huolimatta ohjeisto ei ottanut kantaa Hammaslääkäripäivien tunnukseen. Kun oli jo päätetty tehdä Apollonian ja Hammaslääkäripäivien verkkosivustoista sukunäköiset, päätettiin samaa soveltaa myös tunnukseen, ja muotoilimme tältä pohjalta tyylikkään, Apollonian ilmeeseen sopivan tapahtumalogon.

Apollonian ja Hammaslääkäripäivien sivustot on laaja kokonaisuus, jossa asiakkaan ylläpitäjät voivat hallita kaikkea: vaihtaa kuvia, ylläpitää navigaatiota, luoda vapaasti uutta sisältöä ja saattaa osan sisällöstä saataville vain jäsenille (joiden jäsenstatus tarkistetaan järjestön intrasta). Kategoria- ja avainsanataksonomioita käytetään reippaasti luomaan informatiivisia osioiden pääsivuja, ja artikkelien lukijoille suositellaan lisää aiheeseen liittyvää kurssitarjontaa ja luettavaa. Automaattiset sisällöntuontitoiminnot täydentävät informatiivisen julkaisun.

Tutustu:
apollonia.fi
hammaslaakaripaivat.fi

Ota yhteyttä
Maene Aleksi Manninen Aleksi Manninen
Designer, producer
hello@maene.fi