Johanna Nuutinen +CO: tanssiproduktion visuaalinen ilme

Johanna Nuutinen +CO: tanssiproduktion visuaalinen ilme

Maene on ollut tanssitaiteilija-koreografi Johanna Nuutisen verkkosivustojen suunnittelukumppani jo muutaman vuoden. Yhteistyö on ollut inspiroivaa kummallekin osapuolelle. Kesällä 2018 aloitettiin keskustelut mahdollisuudesta vaikuttaa uuden tuotannon visuaaliseen ilmeeseen muutenkin, ja innostuin tietysti heti tästä mahdollisuudesta. 

Pidimme tuotantopalaverin Johannan ja toisen koreografin Riku Lehtopolun kanssa. Olin tehnyt hieman esituotantoa ja haeskellut referenssimateriaaleja keskustelun pohjaksi. Kyseessä oli kolmen teoksen yhteistuotanto, joten päätettiin tehdä kolmen julisteen sarja.

Tuottoisan session seurauksena lyötiin lukkoon valokuvien tyyli, ja jäin suunnittelemaan, kuinka julisteet kuvastaisivat eri teoksia, mutta toisaalta muodostaisivat tunnistettavan kokonaisuuden ja toimisivat myös sarjana. Koska ennen valokuvien ottoa oli aikaa, aloitin työn typografian ja nimiön suunnittelusta.

Johanna Nuutinen: Iris, Anon, Levoton maa

Julisteiden olennainen osa on värikkäät symbolit, jotka kertovat Johannalle ominaisesta liikekielestä. Hänen teoksiaan muutaman nähneenä halusin kertoa jo julisteessa, millaisena koen koreografioissa ilmeneviä Johannalle persoonallisia liikkeitä. En tunne tanssin teoriaa kovin paljon, mutta oli kiinnostavaa miettiä, miltä liikkeet näyttäisivät symboleina. Ideointivaiheen jälkeen valitsin juuri näitä teoksiin parhaiten sopivat julisteisiin.

Lopputuloksena saatiin tehtyä eri variaatiot: A2-julisteet yksittäisistä teoksista sekä A2-juliste ja Facebook-tapahtumakuva sekä käsiohjelman kansi, jossa on kaikki teokset samassa. Erilliset julisteet voi myös asemoida jatkuvaan ketjuun vierekkäin, koska kuviot jatkuvat teoksesta toiseen muodostaen yhtenäisen kokonaisuuden – aivan kuten teossarja sinälläänkin.

Johanna Nuutinen + Co.: Iris, Anon, Levoton Maa.
Tanssiteatteri Viirus 19.-24.11.2018.
Liput ja tarkat esitysajat: 
https://holvi.com/shop/johannanuutinenco/


Lisää luettavaa

Apollonia- ja Hammaslääkäripäivät-verkkosivustot

Apollonia- ja Hammaslääkäripäivät-verkkosivustot

Suomen hammaslääkäriliitto Apollonia tukee hammaslääketieteellistä tutkimusta, täydennyskoulutusta ja tuottaa tieteellisiä artikkeleita, uutisia ja muuta tutkimustietoa. Järjestö järjestää lisäksi Hammaslääkäripäivät, joka on maamme suurin vuosittainen hammaslääketieteen näyttely- ja kongressitapahtuma. Vuoden 2017 lopulla aloitettiin hanke, jonka päämääränä oli modernisoida Apollonian ja Hammaslääkäripäivien sivustodesign, parantaa kurssien löydettävyyttä ja helpottaa […]

Greta.film – katso suomalaista elokuvaa

Greta.film – katso suomalaista elokuvaa

Greta.film on vuoden 2017 alussa julkaistu palvelu, joka keskittyy suomalaiseen elokuvaan.